A gyerekek nem használati utasítással születnek. Mindegyiket külön meg kell fejteni, és mire sikerül, már fel is nőttek.

-Richard Paul Evans-

A kötelező logopédiai szűrésekről

3 évesek szűrése

 A 15/2013-as EMMI rendelet 25.§ (2) bekezdése szerint: ”a logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.”

A szűrést minden 3. életévüket betöltött és 4. életévüket még be nem töltött gyermeknél elvégezzük. A májusi óvodai beiratkozás után lehetőleg júniusban tájékoztatást adunk a szülőknek a szeptemberi szűrésről.  A szűrés eszköze: Macarthur-Bates kommunikatív fejlődési adattár III. (KOFA-3), amelyet a szülők töltenek ki. A kérdőívet online módban kell kitöltetni.

 

5 évesek szűrése

A 15/2013-as EMMI rendelet 25.§ (2) bekezdése szerint: ”a logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.”

 

A szűrést minden 5. életévüket betöltött gyermeknél elvégezzük.

A szűrés eszköze a SZÓL-E?, szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz.

A szűrés előtt legalább 1 héttel hirdetményt teszünk ki az óvodában, amelyben tájékoztatjuk a szülőket a szűrésről. A logopédiai szűrésre minden tanév június, majd szeptember első 2 hetében kerül sor, melyről az intézményeket előzetesen értesíteni kell.

A szűrésen kötelező jelleggel részt vesznek az újbudai önkormányzat fenntartásában álló intézmények óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött óvodás gyermekek. Igény esetén a szűrést a magán-, alapítványi egyházi-, és egyéb fenntartású intézményekben is biztosítani kell. 

A szűrés az alábbi területekre terjed ki:

  • Beszédhangejtés
  • Fonáció
  • Nazális rezonancia
  • Beszédfolyamatosság
  • Nyelvi képesség
  • Olvasás- és íráskészültség.

Navigáció

Hírek

tagintézményeink

Nevelési tanácsadás, szakértői vizsgálat

Tagintézményi székhely: 1117 Budapest, Erőmű u. 8., I. em.
Tel.: 06 30 287 2037 , 30 368 7018
E-mail:  info.11@fpsz.net

Tagintézményi telephely1118 Budapest, Rétköz u. 14
Tel.: 06 1 246 8616 ; 06 30 286 9051

Navigációs gomb

Logopédia, gyógytestnevelés

Tagintézményi telephely: 1117 Budapest, Erőmű u. 4.
Tel.: 06 1 209-2396 , 06 30 676 7807

Navigációs gomb