A gyerekek nem használati utasítással születnek. Mindegyiket külön meg kell fejteni, és mire sikerül, már fel is nőttek.

-Richard Paul Evans-

Jogtár

2011. évi CXC. törvény

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL


15/2003.(II.26) EMMI rendelet

A pedagógiai szakszolgálatok működéséről


326/2013.(VIII.30) Korm.rendelet

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról


1997.évi XXXI. törvény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról


1992.XXXIII. törvény

A közalkalmazottak jogállásáról

2012. I. Törvény

A munka törvénykönyvéről

1997.évi LXXXIII. törvény

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról szóló217/1997.(XII.1.)Korm. rendelettel

egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény

A munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993(XII.26)MüM rendelettel egységes szerkezetben


Hírek

tagintézményeink

Nevelési tanácsadás, szakértői vizsgálat

Tagintézményi székhely: 1117 Budapest, Erőmű u. 8., I. em.
Tel.: 06 30 287 2037 , 30 368 7018
E-mail:  info.11@fpsz.net

Tagintézményi telephely1118 Budapest, Rétköz u. 14
Tel.: 06 1 246 8616 ; 06 30 286 9051

Navigációs gomb

Logopédia, gyógytestnevelés

Tagintézményi telephely: 1117 Budapest, Erőmű u. 4.
Tel.: 06 1 209-2396 , 06 30 676 7807

Navigációs gomb