A gyerekek nem használati utasítással születnek. Mindegyiket külön meg kell fejteni, és mire sikerül, már fel is nőttek.

-Richard Paul Evans-

Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás

ÓVODA- és ISKOLAPSZICHOLÓGIAI KOORDINÁCIÓ

 

 

Pedagógiai Szakszolgálatunk sokrétű feladati közé tartozik az óvoda-, iskolapszichológiai ellátás is, ami azt jelenti, hogy a XI. kerület oktatási-nevelési intézményeiben dolgozó óvoda-, és iskolapszichológusok számára szakmai-módszertani segítséget, támogató szakmai hátteret biztosít. Ezt a feladatot az óvoda-, iskolapszichológus koordinátor látja el.

 

Az Nkt. 18. § (2) bekezdés h) pontja szerinti iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási, illetve szakképző intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.” (15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről, 11. Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, 29. §) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300015.emm

 

Budapest XI. kerületében sok gyermek él és sok diák tanul, így jelentős számú oktatási-nevelési intézmény működik itt (https://oktatas.ujbuda.hu). Közülük egyre több alkalmaz óvodapszichológust vagy iskolapszichológust az oktató és nevelő munka hatékonyságának, sikerének megvalósulásához.

Kerületünkben az óvoda- és iskolapszichológusok az intézményeik alkalmazásában állnak, munkáltatójuk az óvoda és az iskola, illetve a fenntartóik, a szakszolgálati koordináció során pedig szakmai támogatást kapnak munkájukhoz.

 

Az óvoda-, iskolapszichológus koordinátor fő feladata a kerület óvodáiban és iskoláiban dolgozó pszichológusok munkájának összefogása, szakmai-módszertani támogatása, segítése, melyet a következő tevékenységek mentén végez:

 

Ø  Csoportos szakmai konzultációkat szervez: az óvoda-, iskolapszichológus koordinátor olyan fórumokat, szakmai összejöveteleket szervez, ami lehetővé teszi a rendszeres kapcsolattartást, a szakmai-módszertani ismeretek átadását, és a tapasztalatok megosztását. A kerületi óvoda-, és iskolapszichológus szakmai teamek heti rendszerességgel működnek, ahová várunk minden, a kerület óvodáiban, iskoláiban dolgozó pszichológus kollégát!

 

×          heti rendszerességgel megtartott szakmai teamek

×          a munkaköri feladatok ellátásához szükséges szakmai információk

×          esetmegbeszélések

×          szakmai, módszertani ismeretek, anyagok megosztása

×          módszertani megújulás, tematikus önfejlesztés

×          tapasztalatcsere

×          szakmai közösség, kapcsolat

 

Ø  Egyéni konzultációs lehetőséget biztosít az óvoda-, és iskolapszichológusok számára

 

×          egyéni szakmai segítséget, esetvezetési konzultációt biztosít a pszichológusok számára, szakmai feladataival, esetvezetéssel kapcsolatosan

×          mentorálási feladatokat lát el

 

Ø  A koordinátor szükség szerint ellátogat az intézménybe

 

×          a pszichológus megkeresésére közreműködhet az intézményben kettős vezetést igénylő csoportfoglalkozások megtartásában

×          a pedagógusok számára szervezett csoportos programok megvalósításában

Ø  Egyéni konzultáció/tanácsadás keretében fogadja a kerület oktatási-nevelési, illetve szakképző intézményeiből bejelentkező pedagógusokat, szülőket, gyermekeket, amennyiben az óvodai, iskolai élettel kapcsolatos, de az óvodától, iskolától független szolgáltatást szeretnének igénybe venni, vagy ha az intézményben nem dolgozik még pszichológus

×          Egyéni tanácsadási és konzultációs lehetőséget biztosít a pedagógusok számára az oktató-nevelő munka kapcsán felmerülő kérdések, problémák esetén

×          Segíti a Szakszolgálat és az intézmények közötti kapcsolatot, kommunikációt a szakszolgálati feladatellátás (szakértői vizsgálat, nevelési tanácsadás) folyamatában

 

Ø  Kapcsolatot tart más kerületi szakmai intézményekkel (Humán Szolgáltató Központ-családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások, pszichológiai, pszichiátriai szakrendelők, Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis)

Ø  Esetenkénti óvoda-, iskolapszichológiai feladatokat láthat el (ha az adott intézményben még nincs iskolapszichológus, óvodapszichológus, akkor az adott munkakör betöltéséig az intézmény vezetőjének erre vonatkozó írásbeli kérésére támogatást nyújthat a felmerülő óvoda-, iskolapszichológiai feladat ellátásában)

 

 

Intézményünk óvoda-, iskolapszichológus koordinátora elérhetősége:

 

Fegyverneki Edit, tanácsadó szakpszichológus

fegyverneki.edit.11@fpsz.net

 

 

Navigáció

Hírek

tagintézményeink

Nevelési tanácsadás, szakértői vizsgálat

Tagintézményi székhely: 1117 Budapest, Erőmű u. 8., I. em.
Tel.: 06 30 287 2037 , 30 368 7018
E-mail:  info.11@fpsz.net

Tagintézményi telephely1118 Budapest, Rétköz u. 14
Tel.: 06 1 246 8616 ; 06 30 286 9051

Navigációs gomb

Logopédia, gyógytestnevelés

Tagintézményi telephely: 1117 Budapest, Erőmű u. 4.
Tel.: 06 1 209-2396 , 06 30 676 7807

Navigációs gomb