Ötödik életévüket betöltött gyermekek logopédiai szűrése